Home

ضرب و شتم رئیس محیط زیست نوشهر

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران از ضرب و شتم رئیس و کارکنان محیط زیست نوشهر توسط عوامل شهرداری خبر داد.

از: باشگاه خبرنگاران
ضرب و شتم رئیس محیط زیست نوشهر