«کمدی انسانی» در گذرگاه جلوه‌های ویژه + رونمایی از گریم هومن سیدی

«کمدی انسانی» تازه ترین فیلم محمدهادی کریمی آخرین مراحل ساخت جلوه های ویژه رایانه ای را می گذراند تا نسخه ای کامل از آن آماده نمایش شود.

<
از: باشگاه خبرنگاران
«کمدی انسانی» در گذرگاه جلوه‌های ویژه + رونمایی از گریم هومن سیدی