کیومرث هاشمی اساسنامه فدراسیون دوچرخه سواری را تائید کرد

پریچهره گفت: باتوجه به اینکه فدراسیون دوچرخه سواری در سال 92 مشکل تعلیق پیدا کرده بود، اساسنامه را برای کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک فرستادم که خوشبختانه مشکلی در آن وجود نداشت.

<
از: باشگاه خبرنگاران
کیومرث هاشمی اساسنامه فدراسیون دوچرخه سواری را تائید کرد