کیومرث هاشمی اساسنامه فدراسیون دوچرخه سواری را تائید کرد

دوشنبه ۰۶ دی ۱۳۹۵
کیومرث هاشمی اساسنامه فدراسیون دوچرخه سواری را تائید کرد

پریچهره گفت: باتوجه به اینکه فدراسیون دوچرخه سواری در سال 92 مشکل تعلیق پیدا کرده بود، اساسنامه را برای کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک فرستادم که خوشبختانه مشکلی در آن وجود نداشت.

نصراله پریچهره در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در حاشیه مجمع فدراسیون دوچرخه سواری و انتخاب خسرو قمری برای چهارسال آینده اظهار کرد: خسرو قمری دلسوخته این رشته است و از این پس با کمک نخبگان دوچرخه سواری باید سرعت کار را افزایش دهند تا به موفقیت دست یابد.وی در مورد اساسنامه فدراسیون دوچرخه سواری گفت: از آنجاییکه فدراسیون دوچرخه سواری در سال 92 مشکل تعلیق پیدا کرده بود. اساسنامه جدید را برای کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک فرستادم که خوشبختانه مشکلی در آن وجود نداشت.
پریچهره در مورد مدت سرپرستی خود در فدراسیون دوچرخه سواری اظهار کرد: در مدت سرپرستی ام کلیه برنامه ها و امور فدراسیون را باکمک رؤسای کمیته های حاضر در فدراسیون پیش بردیم، امیدوارم سرپرستی من در این مدت موردقبول همه قرار گرفته باشد.
  
کیومرث هاشمی اساسنامه فدراسیون دوچرخه سواری را تائید کرد
jkkjkjkjkj