Home

چلسی 3 - بورنموث 0/قهرمانی نیم فصل با ثبت دوازدهمین پیروزی پیاپی

چلسی به دوازدهم پیروزی پیاپی اش در لیگ برتر انگلیس دست یافت.

<
از: باشگاه خبرنگاران
چلسی 3 - بورنموث 0/قهرمانی نیم فصل با ثبت دوازدهمین پیروزی پیاپی