انفجار در شرق فیلیپین بیست و هفت مجروح بر جا گذاشت

بر اثر وقوع انفجار در محل برگزاری یک مسابقه مشت زنی در شرق فیلیپین دست کم 27 نفر مجروح شدند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
انفجار در شرق فیلیپین بیست و هفت مجروح بر جا گذاشت