عزاداری عروسک ها برای مادر کلاه قرمزی +فیلم

دنیا فنی زاده: پدرم تمایلی به بازیگریم نداشت و من به احترام حرف ایشان تمام نیرویم را در کار عروسکی و کودک گذاشتم.

<
از: باشگاه خبرنگاران
عزاداری عروسک ها برای مادر کلاه قرمزی +فیلم