واژگونی خونین پژو + عکس

سانحه رانندگی در جاده مرند _ جلفا 2 مصدوم برجای گذاشت.

<
از: باشگاه خبرنگاران
واژگونی خونین پژو + عکس