صفحه نخست روزنامه های استان‌ زنجان شنبه 30اردیبهشت ماه

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
صفحه نخست روزنامه های استان‌ زنجان شنبه 30اردیبهشت ماه

تصاویر صفحه نخست روزنامه های استان زنجان شنبه 30 اردیبهشت ماه را مشاهده کنید.


به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاهخبرنگاران جوان از زنجان؛ تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز استان‌ زنجان را مشاهدهکنید.

 /ح
از: باشگاه خبرنگاران
صفحه نخست روزنامه های استان‌ زنجان شنبه 30اردیبهشت ماه