شرکت بیش از940 هزار همدانی در انتخابات ریاست جمهوری

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
شرکت بیش از940 هزار همدانی در انتخابات ریاست جمهوری

رئیس ستاد انتخابات استان همدان گفت : بیش از940 هزار نفر از مردم استان همدان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛الهی تبار افزود: تا ساعت 24 امشب 945 هزارو 279 نفر در استان همدان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.
 رئیس ستاد انتخابات استان همدان گفت: افزود : این آمار معادل 73 و 4 دهم درصد از واجدین شرایط رای دادن هستند. در دوره قبل 70 و 13 صدم درصد در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت کردند.
در استان یک میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند که معادل ۷۴ درصد جمعیت استان است.
/ش.و
شرکت بیش از940 هزار همدانی در انتخابات ریاست جمهوری