جدول پخش برنامه های رادیویی مرکز اردبیل شنبه 30 اردیبهشت

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
جدول پخش برنامه های رادیویی مرکز اردبیل شنبه 30 اردیبهشت

جدول پخش برنامه های رادیویی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز شنبه 30 اردیبهشت ماه را مشاهده کنید.

بهگزارش خبرنگار گروهاستان های باشگاه خبرنگارانجوان ازاردبیل،برنامه های امروز رادیویی صدا و سیمایمرکز اردبیل را مشاهده کنید.

خبرسراسری۰۰:۰۰

شبهای ایران ۰۰:۳۰

ایشقلی یول ۰۰:۳۸

تکرار آی ایشیقیندا ۰۲:۰۰

تامینی ۰۳:۰۰

تلاوت قرآن-اذان صبح ۰۴:۰۵

سخنرانی ۰۴:۳۰

قند و پند ۰۵:۰۰

تامینی ۰۵:۱۵

تکرار ارغنون ۰۶:۰۰

تامینی ۰۶:۳۰

سلام ساوالان ۰۷:۰۰

خبر سراسری ۰۸:۰۰

تلاوت قرآن-اذان ظهر ۱۳:۰۸

خبر ۱۴ ۱۴:۰۰

تلاوت قرآن-اذان مغرب ۲۰:۴۰

خبر سراسری ۲۱:۰۰

انتهایپیام/ح

جدول پخش برنامه های رادیویی مرکز اردبیل شنبه 30 اردیبهشت