نتیجه انتخابات شورای شهر قائم شهر 96

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر قائم شهر 96

نتیجه انتخابات شورای شهر قائم شهر را در این خبر بخوانید.

بر اساس اخبار غیررسمی نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای شهر قائم شهر به این شرح است.

۱) محمدعلی شیرسوار14083

۲) عباس صالح زاده 13493

۳) احسان اسماعیلی نجار 10524

۴) ایمان پویامهر 9854

۵) غلامرضا میرزایی 9425

۶) علی اکبر حسین زاده 8999

۷) سید هادی فضلی 8680

۸) نصیر متانی 8492

۹) مجید عباسی 8069

از: باشگاه خبرنگاران
نتیجه انتخابات شورای شهر قائم شهر 96