جدول پخش برنامه های سیمای مرکز اردبیل شنبه 30 اردیبهشت

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
جدول پخش برنامه های سیمای مرکز اردبیل شنبه 30 اردیبهشت

جدول پخش برنامه های سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز شنبه 30 اردیبهشت ماه را مشاهده کنید.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاهخبرنگاران جوانازاردبیل، برنامه های امروز سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل را مشاهدهکنید.

فرهنگ ایثار ۰۵:۴۸

مستند ۰۶:۲۵

سخنرانی ۰۷:۲۸

اوشاقلار آی اوشاقلار ۰۹:۰۰

انیمیشن ۰۹:۳۴

ائویم قراریم ۱۰:۰۰

طنزپیشگان ۱۱:۰۰

برنامه مذهبی ظهر ۱۳:۰۶

اوشاقلار آی اوشاقلار ۱۶:۰۰

انیمیشن ۱۶:۳۶

ائویم قراریم ۱۷:۰۰

مستند ۱۸:۰۶

خبر ۱۹:۱۵

برنامه مذهبی مغرب ۲۰:۳۹

طنزپیشگان ۲۱:۰۷

ورزش تلاش نشاط ۲۲:۰۰

خبر ۲۳:۰۰

سینمایی ۲۳:۳۲

از: باشگاه خبرنگاران
جدول پخش برنامه های سیمای مرکز اردبیل شنبه 30 اردیبهشت