برنامه سینماهای شیراز شنبه 30 اردیبهشت ماه

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
برنامه سینماهای شیراز شنبه 30 اردیبهشت ماه

برنامه سینماهای شیراز را از باشگاه خبرنگاران جوان فارس مشاهده کنید.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ برنامه سینماهای شیراز شنبه 30 اردیبهشت ماه 96 به شرح زیر است:
سینما ایران : برادرم خسروسینما سعدی : نهنگ عنبر2سینما فلسطین : ویلایی هاسینما پیام : نهنگ عنبر 2سینما شیراز : گشت 2
برنامه سینماهای شیراز شنبه 30 اردیبهشت ماه