نتیجه انتخابات شورای شهر بهنمیر 96

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر بهنمیر 96

نتیجه انتخابات شورای شهر بهنمیر را در این خبر بخوانید.

بر اساس اخبار غیررسمی نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای شهر بهنمیر به این شرح است.

1. قدرت کریمیان بهنمیری ۳۱۸۶ رأی

2. ابراهیم ملاآقایی ۲۳۸۳ رأی

3. حیدر تیرگر بهنمیری ۲۰۲۷ رأی

4. علیرضا جهانی بهنمیری ۱۷۸۸ رأی

5. امرالدین جهانی ۱۷۵۴ رأی

از: باشگاه خبرنگاران
نتیجه انتخابات شورای شهر بهنمیر 96