جدول پخش برنامه های رادیویی مرکز خلیج فارس 30 اردیبهشت

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
جدول پخش برنامه های رادیویی مرکز خلیج فارس 30  اردیبهشت

جدول پخش برنامه های رادیویی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در باشگاه خبرنگاران جوان مشاهده کنید.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از بندرعباس،جدول پخش برنامه هایرادیویی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس 30اردیبهشت به شرح زیر است:

اخباررادیو ایران ۰۷:۰۰

صبحبخیر هرمزگان ۰۷:۱۰

پیامساحل ۰۸:۴۰

مکث۰۹:۰۲

آهنگتندرستی ۰۹:۱۵

غنچهها ۰۹:۴۰

پیامساحل ۱۰:۰۰

کلودنگعشق ۱۰:۱۵

رادیوایران ۱۱:۰۰

درگستره قانون ۱۱:۱۵

اخباراستان ۱۲:۰۰

برآستانجانان ۱۲:۱۵

ویژهاذان ظهر ۱۲:۴۵

خطبههای نماز جمعه ۱۳:۰۲

اخباررادیو ایران ۱۴:۰۰

پیامساحل ۱۴:۵۵

نمایشکوتاه ۱۵:۰۵

نغمهها ۱۵:۱۵

اخباراستان ۱۶:۰۰

جدول پخش برنامه های رادیویی مرکز خلیج فارس 30 اردیبهشت