نتیجه غیر رسمی انتخابات شورای شهر خرم آباد

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه غیر رسمی انتخابات شورای شهر خرم آباد

نتایج غیر رسمی انتخابات شوراهای شهر خرم آباد به شرح ذیل است:

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان؛ 1-رستمي٣٩٥٨٧

٢-رستمكوشكي ١٢١١٨

٣-محمدصالحي ١٢١١٧

٤-زهرانظري ١١١٥١

٥-اردشيردريكوند ١٠٧٧٥

٦-سجادبابايي ١٠١٩٤

٧-ماكنعلي١٠٧١٧

٨-حميدرشيدي ٩٨٥٦

٩-همتپور ٩٣٨٧

نتیجه غیر رسمی انتخابات شورای شهر خرم آباد