علمی
از سیاست‌بازی در فعالیت‌های فرهنگی اجتناب کنیم
یکشنبه ۳۰ تیر

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: هدف ما ساختن آینده بهتر دانشجویان است و باید فارغ از گرایشات سیاسی به عنوان معاون فرهنگی فعالیت کنیم و بی‌طرفی در کارهای ما رایج و حاکم شود و از سیاست‌بازی در فعالیت فرهنگی اجتناب کنیم.

ورزشی
فرهنگی
مبلغ ورودیه موزه‌ها و اماکن فرهنگی – تاریخی افزایش یافت
یکشنبه ۳۰ تیر

هیئت وزیران در جلسه ۲۳ تیر ماه با توجه به بالا رفتن هزینه نگهداری، مرمت و تجهیز موزه‌ها و بناهای تاریخی در سال‌های اخیر با افزایش مبلغ ورودیه موزه‌ها و اماکن فرهنگی – تاریخی موافقت کرد.