آثار برتر دومین جشنواره ملی سرود رضوی مشخص شد

آثار برتر دومین جشنواره ملی سرود رضوی مشخص شد

اختتامیه دومین جشنواره ملی سرود رضوی با معرفی آثار برتر در قم برگزار شد.