آثار برتر دومین جشنواره ملی سرود رضوی مشخص شد

آثار برتر دومین جشنواره ملی سرود رضوی مشخص شد

پنج شنبه ۲۰ تیر ساعت ۱۰:۵۹ - فرهنگی

اختتامیه دومین جشنواره ملی سرود رضوی با معرفی آثار برتر در قم برگزار شد.