آخرین وضعیت ساخت پارکینگ طبقاتی دانشگاه صنعتی شریف

آخرین وضعیت ساخت پارکینگ طبقاتی دانشگاه صنعتی شریف

پنج شنبه ۱۵ خرداد - علمی

معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف آخرین وضعیت ساخت و بهره‌برداری از پارکینگ طبقاتی این دانشگاه را تشریح کرد.