آدم عاشق وارد فضای مجازی شد

آدم عاشق وارد فضای مجازی شد

شنبه ۰۴ بهمن - فرهنگی

تهران- ایرنا- ناصر پورکرم، خواننده، قطعه «آدم عاشق» را در فضای مجازی منتشر کرد.