آذربایجان غربی از بهترین ظرفیت‌ها برای جهش برخوردار است

آذربایجان غربی از بهترین ظرفیت‌ها برای جهش برخوردار است

چهارشنبه ۲۶ خرداد - ورزش

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: نباید فرصت های ارزشمند عرصه کشاورزی آذربایجان غربی باخام فروشی از بین برود.