آزمایشگاه پیشرفته تشخیص کرونا ویروس در پژوهشگاه ابن‌سینا جهاددانشگاهی

آزمایشگاه پیشرفته تشخیص کرونا ویروس در پژوهشگاه ابن‌سینا جهاددانشگاهی

چهارشنبه ۲۰ فروردین - اجتماعی

آزمایشگاه پیشرفته تشخیص کرونا ویروس ۶ فروردین ماه۹۹ در پژوهشگاه ابن‌سینا جهاددانشگاهی افتتاح شد.