آغاز بهره‌برداری آزمایشی از سامانه «چارچوب»

آغاز بهره‌برداری آزمایشی از سامانه «چارچوب»

سه شنبه ۲۵ خرداد - اقتصادی

سامانه آموزشی «چارچوب» که بر اساس جلد اول مجموعه «چارچوب» طراحی شده است در دسترس فارسی‌آموزان داخل و خارج از کشور قرار می‌گیرد.