آغاز بهره برداری رسمی از پروژه‌های ملی ۳۰ هزار میلیاردی وزارت نفت

آغاز بهره برداری رسمی از پروژه‌های ملی ۳۰ هزار میلیاردی وزارت نفت

جمعه ۲۶ دی - اقتصادی

بهره برداری از طرح‌ها و پروژه های ملی وزارت نفت در سه استان کشور توسط رییس جمهوری از طریق ویدئوکنفرانس آغاز شد.