آغاز رقابت بیش از ۷۲ هزار داوطلب ارشد علوم پزشکی از امروز

آغاز رقابت بیش از ۷۲ هزار داوطلب ارشد علوم پزشکی از امروز

جمعه ۰۱ مرداد - سیاست

اولین روز آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی از امروز ۳۱ تیر آغاز شد و تا فردا جمعه اول مرداد ادامه دارد.