آغاز طرح حفاظت پیشگیرانه در کاخ گلستان

آغاز طرح حفاظت پیشگیرانه در کاخ گلستان

شنبه ۲۹ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- مدیر مجموعه میراث‌ جهانی کاخ گلستان از آغاز طرح حفاظت پیشگیرانه در کاخ گلستان و انجام مرحله اول «سطوح پیشگیری و آمادگی از مدیریت بحران» در این مجموعه میراث جهانی خبر داد.