آغاز فعالیت منتخبین انجمن‌های علمی دانشجویان علوم پزشکی از آبان

آغاز فعالیت منتخبین انجمن‌های علمی دانشجویان علوم پزشکی از آبان

سه شنبه ۲۹ مهر - علمی

انتخابات مجازی انجمن‌های علمی دانشجویی علوم پزشکی، ۳۰ مهرماه پایان می‌یابد و منتخبین از آبان ماه می‌توانند فعالیت‌های خود را آغاز کنند.