“آغه زمان” محله ای با معماری منسجم و هویت اصیل تاریخی است

“آغه زمان” محله ای با معماری منسجم و هویت اصیل تاریخی است

دوشنبه ۲۳ تیر - فرهنگی

معاون میراث فرهنگی استان کردستان، با تشریح معماری محله تاریخی “آغه زمان” در سنندج گفت: معماری این محله قدیمی نمونه ای از یک معماری منسجم با هویت اصیل خاص دوران تاریخی در سطح استان است.