آمادگی ایران جهت بانی‌شدن بخشی از مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان

آمادگی ایران جهت بانی‌شدن بخشی از مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان

شنبه ۰۳ آبان - سیاست

نماینده ویژه وزیر امور خارجه کشورمان در امور افغانستان در مورد بیانیه لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان، تاکید کرد: ایران، ضمن حمایت از تلاش‌های صلح، این آمادگی را دارد که بانی بخشی از مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان در این زمینه باشد.