آمار بین شش کارتن تا حدود ۴۸ هزار پالت متغیر است

آمار بین شش کارتن تا حدود ۴۸ هزار پالت متغیر است

پنج شنبه ۰۶ آذر - اقتصادی

در حالی واردات گوشی موبایل در سه ماه و نیم اول امسال تا سه برابر افزایش داشته که این میزان بین شش کارتن تا حدود ۴۸ هزار پالت متغیر بوده و از طریق حدود ۱۴۰ شرکت وارد شده است.