آمریکا به تمام قواعد حقوق بین المللی لطمه زده است

آمریکا به تمام قواعد حقوق بین المللی لطمه زده است

پنج شنبه ۱۵ خرداد - سیاست

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نوشت: دولت آمریکا در سه سال و نیم گذشته در حال زیر پا گذاشتن همه تعهدات بین المللی خود و لطمه زدن به کلیه هنجارها، قواعد و حقوق بین المللی است.