آمریکا مدعی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شد

آمریکا مدعی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شد

چهارشنبه ۰۷ آبان - سیاست

آمریکا مدعی شد که این کشور به منظور بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، مکانیسم ماشه علیه ایران را فعال کرده است.