آموزش با طعم نوآوری و کارآفرینی

آموزش با طعم نوآوری و کارآفرینی

دوشنبه ۲۴ خرداد - سیاست

بوت کمپ پرورش سفیران نوآفرینی آموزشی، ویژه دانشجویان و دانش آموختگان رشته علوم تربیتی و تمامی معلمان، مدیران و کادر آموزشی سراسر کشور، در پارک علم و فناوری دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می‌شود.