آنچه وزارت فرهنگ برای عمومی‌سازی دسترسی فرهنگی کرد

آنچه وزارت فرهنگ برای عمومی‌سازی دسترسی فرهنگی کرد

یکشنبه ۳۰ شهریور - فرهنگی

تهران- ایرنا- هر برنامه، پروژه و یا فعالیتی که منجر به دسترسی بیشتر همه ایرانیان به خدمات، آثار و محصولات فرهنگی تولید شده در داخل کشور شود و به افزایش مصرف فرهنگی و هنری داخلی در سراسر کشور بیانجامد تلاشی در جهت تحقق عمومی سازی دسترسی فرهنگی است، چشم انداز تدوین واجراشده ای از سوی وزارت فرهنگ که نتایج قابل توجهی داشته است.