آیا تست ضریب‌هوشی معیار مناسبی برای اندازه‌گیری “هوش” است؟

آیا تست ضریب‌هوشی معیار مناسبی برای اندازه‌گیری “هوش” است؟

شنبه ۲۹ خرداد - سیاست

آزمون‌های آی‌کیو (IQ) یا ضریب هوشی به طور گسترده‌ای توسط سازمان‌های آموزشی و حرفه‌ای برای بررسی متقاضیان استفاده می‌شود.