آیا کرونا با شیردهی به کودک منتقل می‌شود؟

آیا کرونا با شیردهی به کودک منتقل می‌شود؟

دوشنبه ۲۰ مرداد - اجتماعی

با توجه به اهمیت تغذیه نوزادان و کودکان با شیر مادر، آگاهی از نکات مربوط به شیردهی به کودکان در دوران شیوع کرونا اهمیت فراوانی دارد.