ابتلای سه کودک کردستانی به ویروس کرونا

ابتلای سه کودک کردستانی به ویروس کرونا

جمعه ۲۶ دی - اجتماعی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، گفت: سه کودک ۵، ۶ و ۸ ساله مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بعثت سنندج بستری و تحت درمان هستند.