ابتلا به نوعی سرطان مغزی نادر با قرار گرفتن در معرض یک پاتوژن

ابتلا به نوعی سرطان مغزی نادر با قرار گرفتن در معرض یک پاتوژن

یکشنبه ۰۵ بهمن - علمی

توکسوپلاسما گوندی(Toxoplasma gondii) یکی از پاتوژن‌های متداول در موادغذایی(food-borne pathogens) است که میل به اتصال به بافت عصبی دارد و ممکن است منجر به تشکیل کیست در مغز شود.