ابزاری که لخته‌های خون را به سرعت شناسایی می‌کند

ابزاری که لخته‌های خون را به سرعت شناسایی می‌کند

دوشنبه ۲۳ تیر - علمی

پژوهشگران آمریکایی، ابزار جدیدی ابداع کرده‌اند که هزینه کمی دارد و می‌تواند با سرعت بالا به شناسایی لخته‌های خون بپردازد.