ابزار خوشبینی جوزپ بورل نسبت به مذاکرات وین و احیای برجام

ابزار خوشبینی جوزپ بورل نسبت به مذاکرات وین و احیای برجام

شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که مذاکرات میان ایران و قدرت های جهانی در حال ورود به مرحله سرنوشت سازی است و چند هفته آتی برای نجات دادن توافق هسته ای ۲۰۱۵ حیاتی خواهند بود.