ابوالفضل عموئی: فاصله گذاری اجتماعی مهمترین بحث در مبارزه با کروناست

ابوالفضل عموئی: فاصله گذاری اجتماعی مهمترین بحث در مبارزه با کروناست

چهارشنبه ۲۰ فروردین - سیاست

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت:کرونا موضوعی جهانی است. مربوط به یک مرز نیست. فشاری که دارد به مردم ایران می‌آید صبر و اعتماد به نفس مردم را نشان می دهد؛ اما سازمان ملل هم وظیفه دارد این فشار را با توقف تحریم‌های امریکا کاهش دهد.