اجازه تعدی و جولان به دشمنان نمی دهیم

اجازه تعدی و جولان به دشمنان نمی دهیم

شنبه ۲۷ دی - اجتماعی

فرمانده مرزبانی ناجا گفت: شهید طهرانی مقدم یکی از افتخارات بزرگ کشور است که نبوغ او بر هیچ کسی پوشیده نیست.