اجرای طرح «شنبه‌های بدون پسماند» در پایتخت

اجرای طرح «شنبه‌های بدون پسماند» در پایتخت

یکشنبه ۳۰ شهریور - اجتماعی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از اجرای طرح «شنبه بدون پسماند» در پایتخت خبر داد.