اجرای مراسم اعتکاف توسط زندانیان سراسر کشور تحت عنوان “سه روز در هواخوری خدا”

اجرای مراسم اعتکاف توسط زندانیان سراسر کشور تحت عنوان “سه روز در هواخوری خدا”

شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

سازمان زندان ها اعلام کرد: در ایام پایانی ماه مبارک رمضان و در راستای برنامه های فرهنگی و تربیتی، مراسم اعتکاف زندانیان به مدت سه روز در زندان های سراسر کشور به اجرا درآمده است.