اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دانشگاه‌ها و موسسات وابسته

اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دانشگاه‌ها و موسسات وابسته

چهارشنبه ۰۷ آبان - اجتماعی

چگونگی اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دانشگاه‌ها و موسسات وابسته در جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و صندوق بازنشستگی کشوری بررسی شد.