احتمال فروپاشی پیمان اوپک پلاس

احتمال فروپاشی پیمان اوپک پلاس

پنج شنبه ۱۵ خرداد - اقتصادی

به نظر می‌رسد گروه اوپک پلاس مصمم است از اشباع عرضه در بازارهای جهانی نفت که در نتیجه جنگ قیمت تولیدکنندگان بزرگ این گروه و سقوط تقاضا بر اثر شیوع پاندمی ویروس کرونا روی داد و باعث ریزش قیمتها شد، بکاهد.