ادامه مسمومیت الکلی در ساوه/ ۲۶ مراجعه کننده و ۳ فوتی

ادامه مسمومیت الکلی در ساوه/ ۲۶ مراجعه کننده و ۳ فوتی

چهارشنبه ۲۰ فروردین - اجتماعی

رئیس مجتمع بیمارستانی شهید مدرس و ۱۷ شهریور ساوه گفت: از ابتدای اسفندماه سال ۱۳۹۸ تاکنون ۲۶ نفر بر اثر مسمومیت با مواد الکلی به این بیمارستان مراجعه کردند.