ادعای فرمانده سنتکام: ایران همچنان بزرگ‌ترین تهدید در منطقه است!

ادعای فرمانده سنتکام: ایران همچنان بزرگ‌ترین تهدید در منطقه است!

سه شنبه ۲۵ خرداد - ورزش

فرمانده ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا مدعی شد که ایران همچنان تهدیدی بزرگ برای ثبات در منطقه است.