ارائه تسهیلات حمایتی به بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا آغاز شد

ارائه تسهیلات حمایتی به بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا آغاز شد

یکشنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

کارفرمایان و خویش‌فرمایانی که پیامک دریافت کرده اند، می‌توانند برای دریافت تسهیلات خود به سامانه “کارا” مراجعه و فرایند ثبت‌نام را آغاز کنند.