ارائه دستاوردهای فنی متخصصان حوزه علوم اعصاب در یک رویداد علمی

ارائه دستاوردهای فنی متخصصان حوزه علوم اعصاب در یک رویداد علمی

سه شنبه ۱۷ تیر - اجتماعی

رییس هشتمین کنگره بین‌المللی علوم اعصاب پایه و بالینی گفت: به منظور معرفی توانمندی‌ها در زمینه طراحی و ساخت سیستم‌ها، برای نخستین بار دستاوردهای فنی و تکنولوژیکی محققان و متخصصان حوزه علوم اعصاب دراین رویداد علمی ارائه و معرفی می‌شود.